Företagsledning
Historik
Företagets historia började redan 1874 då Wargöns AB bildades. Den första legeringsugnen installerades 1912.

I början av 70-talet invigde företaget världens dittills största ugn för ferrolegeringstillverkning. Från att tidigare varit inriktade på produktion av mangan- och kisellegeringar är Vargön Alloys sedan 1977 en betydande tillverkare av olika kvalitéer högkolad ferrokrom. År 2008 köptes företaget av turkiska Yildirim Group of Companies.

Företagets kunder är i huvudsak Europas ledande tillverkare av specialstål.
 
Företagsledningen
Styrelseordförande: Robert Y. Yildirim
Verkställande direktör: Johan Svensson
Teknisk Direktör: Bo Flink
Marknadschef: Lars Falkeling
Ekonomichef: Stefan Nordmark
Kvalitets-/miljöchef: Annelie Papadopoulos
Personalchef: Anneli Bengtsson
Produktionschef: Mikael Jansson
Underhållschef: Urban Frisk
 
Historik
1874 Bolaget bildades
1912 Den första legeringsugnen installeras
1952 Ugn 10 byggs (stängd 1976)
1957 Ugn 9 byggs
Det första energiåtervinningssystemet tas i bruk
1966 Ugn 8 byggs
1968 Air Reduction Co. (Airco - USA) köper aktierna i Wargöns AB
1969 Nytt bolagsnamn - Airco Alloys AB
Pappersbruket säljs till Holmens Bruk AB
Ferrokrom-verket i Trollhättan säljs till AB Ferrolegeringar
1972 Världens största smältugn för ferrolegeringar installeras (Ugn 12)
1978 Airco-koncernen säljs till British Oxygen Corp. (BOC)
1979 Aktierna i Airco Alloys AB förvärvas av Fides AG, Schweiz
Namnbyte till Vargön Alloys AB
1983 Hetvattenleveranser till Vänersborgs kommun påbörjas
1987 MBO av aktier tillsammans med Löntagarfonden
1993 Löntagarfonden säljer sina aktier till de fyra i företagsledningen
1995 Ugn 10 byggs om för ferrokromproduktion
2008 Aktierna förvärvade av Yildirim Group of Companies (ETI Invest AB) 100%
Ugn 8 byggs om för ferrokromproduktion