Nytänkande
Ugnsenheter
Agglomerering
Nytänkande inom produktionen
För att ligga långt framme i en bransch med hård global konkurrens, gäller det att ständigt utveckla teknisk kompetens och utrustning. Vargön Alloys är ett högteknologiskt företag som prioriterar tekniskt nytänkande och kompetensutveckling. För att kunna hålla en mycket hög driftsäkerhet och flexibilitet finns ett brett utbildnings-program för företagets personal.

För tillverkning av den här typen av legeringar krävs elektriska ugnar som arbetar vid mycket höga temperaturer. Produktionen kräver också säker tillgång på råvaror som elkraft, krommalm, kvarts och reduktionsmedel i form av koks eller kol.

Våra råvaruleverantörer är etablerade samarbetspartners sedan många år. Krommalmerna kommer bland annat från Albanien, Brasilien, Madagaskar och Turkiet. Från vårt kvartsbrott i närliggande Dalsland hämtas kvarts till produktionen av ferrokrom. Reduktionsmedel köps huvudsakligen från europeiska länder.

Den viktiga elkraften köps på långsiktiga avtal från svensk elkraftsproducent. Sammantaget är det här viktiga faktorer för vår höga produktkvalitet, leveranssäkerhet och konkurrenskraft.
 
Ugnsenheter
Vargön Alloys AB har fyra ugnsenheter. I ugnarna produceras charge-krom och olika specialkvalitéer av hög-kolhaltig ferrokrom. (HC FeCr)
Enhet: Uppförd/Ombyggd: Transformator effekt: Energiåtervinning installerad: Produktionskapacitet:
Ugn 8 1966/2008 48 MVA 1968 60-65.000 ton/år
Ugn 9 1957 24 MVA 1957 25-30.000 ton/år
Ugn 10 1952/1995 24 MVA 1995 25-30.000 ton/år
Ugn 12 1972 105 MVA 1972 110-130.000 ton/år
         
Agglomerering
Brikettverk 1988     110.000 ton/år